Dzierżenie patentu na własny wynalazek to sprawa kluczowa, która gwarantuje ochronę własności intelektualnej i przeszkodę dla nieuczciwej konkurencji


Tagi: ,
W wypadku kiedy chce się uniknąć niezgodności w obecnej gospodarce, patent jest niesamowicie istotną formą ochrony. Obecne formy rozwijania się opierane są niezmiernie często na innowacji i geniuszu. Niejednokrotnie może to być dublowane i rozpowszechniane bez pozwolenia pomysłodawcy. Co robić w takiej sytuacji, aby uchronić swoje pomysły i nie pozwolić na to, aby nieuczciwa konkurencja naruszała nasze dobra?

Dokumenty spięte klipsem

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Prostą i szybką ochroną jest zakupienie patentu. Jest to uprawnienie do wyłącznego użytkowania swojego wynalazku przez pewien, nakreślony przez umowę czas. Jeżeli inne osoby zaanonsują chęć wykorzystania opatentowanego przedmiotu, mają obowiązek dostać zgodę osoby uprawnionej. Istnieje także inny typ umowy – mianowicie przeniesienie praw autorskich. Po jej podpisaniu pierwotny pomysłodawca zbywa wszystkie nakreślone w niej prawa majątkowe i nie ma możliwości już w ogóle z nich korzystać. Przeniesienie praw autorskich jest związane z tym, że jedyną osobą uprawioną do mienia jest nabywca, gdyż praktycznie tego rodzaju dokumenty mają charakter nieodwołalny. Jednakże pomimo wszystko należy wiedzieć kto może przyznać nam patent na dany wynalazek.

Właściwą odpowiedzią jest biuro patentowe gdańsk.

Jeśli ciekawi Cię prezentowany artykuł, odszukaj witrynę, która przedstawia zbliżone tematycznie wątki, również będą zapewne interesujące.

Posiada ono w swych szeregach rzeczników patentowych oraz wielu innych pracowników. Cała kadra to świetnie wykwalifikowani fachowcy z praktyką i prawami biegłych sądowych. Prosperują oni w obszarze kwestii powiązanych z chronieniem własności intelektualnej i przemysłowej. Biuro patentowe gdańsk prowadzi sprawy za zgodą kontrahentów przed Urzędem Patentowym RP, sądami, i innymi władzami. Pomaga dostać i zachować w mocy patentowej mienia, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Poradzi również w kwestiach umów licencyjnych lub przeniesienia praw autorskich.

Trzeba wiedzieć, że pojęcie własności przemysłowej i dzierżenia patentu ma za zadanie niwelowanie takiego zjawiska jak nieuczciwa konkurencja . Można ją zaobserwować szczególnie przez wprowadzające w błąd znaczenia usług i przedmiotów, naśladownictwo artykułów i wynalazków, nieuczciwa lub zabroniona reklama (słupki przemysłowe) a także fałszywe znaczenie pochodzenia towarów i pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.