Zniszczenie akt niearchiwalnych dobrze jest scedować na profesjonalną firmęObecna dokumentacja jest dość zróżnicowana, gdy weźmiemy pod uwagę jej wartość poznawczą lub zastosowanie do zwykłego działania określonej jednostki budżetowej. Podsumowanie i bilans za dany rok po kilku latach nie mają już większego znaczenia dla przyszłego rozwoju dużego zakładu ale za to stanowią fantastyczne źródło archiwalne.

Dokument

Autor: hierher
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura, dowód księgowy stosowany w obrocie gotówkowym, zbiorcze zestawienie obrotów na rachunku bankowym czy inny jednostkowy podstawowy dokument (zobacz: kliknij po szczegóły) księgowania, mają najczęściej bardzo mierzalny, użyteczny, bo dowodowy przymiot dla instytucji ale minimalny dla osoby badającej dokument. Zatem zgodnie z ustawowym wymogiem kategoryzujemy dokumentację na zbiory archiwalne, odłożone do wieczystego składowania, oraz na dokumentację której się nie przechowuje, którą należy zdematerializować po zakończeniu ustalonego czasu przetrzymywania.

Taka klasyfikacja wspomaga istotę postępowania z poszczególnymi rodzajami archiwalnymi dokumentacji podczas ich gromadzenia, układania, raportowania i składowania w składnicy akt. Podczas gdy dokumentacja niestanowiąca akt archiwalnych utraci swoją funkcjonalność do celów dowodowych, zostaje poddana brakowaniu to znaczy – oddaniu do punktu skupu makulatury lub zniszczenie. Brakowanie akt jest jedną z elementarnych

Dokumenty

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com

prac archiwizujących – link. Przeprowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami brakowanie dokumentów może wyrządzić bezpowrotne skutki. Fachowe niszczenie akt to czynności, które należy wykonać skrupulatnie, z dużą rozwagą, z poczuciem odpowiedzialności i ze świadomością, że informacji zlikwidowanych dokumentów nie sposób odzyskać. W jednostkach państwowych i samorządowych, po uzyskaniu jednorazowej akceptacji na unicestwienie dokumentacji niearchiwalnej, następuje ich fizyczne wyłączenie z zasobu archiwalnego.

Wszystkie pisma zawierające personalia mogące mieć wpływ na identyfikację ludzi np. sondaże osobowe, zwolnienia lekarskie, przelewy i wyciągi bankowe – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, musi się je zlikwidować według takiej procedury żeby nie było możliwości ich odtworzenia – źródło. Z tych powodów dobrze jest skorzystać z usług obznajomionych w temacie firm dysponujących wydajnymi maszynami do niszczenia dokumentacji. Do zbiornicy surowców wtórnych trzeba oddać wyłącznie przeterminowane akta jawne.
Tagi: ,